Najczęściej zadawane pytania

Pytania związane z zakupem mieszkania

Jaka jest lokalizacja budynków?

Obecnie są realizowane inwestycje mieszkaniowe przy ul. Strzeleckiej, przy ulicy Pniewskiego na Podolszycach oraz przy ulicy Granicznej. W najbliższym czasie pojawi się oferta mieszkań w nowoprojektowanym budynku przy ulicy Jana Pawła II.

Ile budynków obejmują realizowane inwestycje?

W centrum Płocka w sprzedaży posiadamy mieszkania w nowym budynku nr 2 przy ulicy Strzeleckiej oraz w budynku nr 2 przy ulicy Granicznej. Na Podolszycach przy ulicy Pniewskiego realizujemy inwestycję, w ramach której powstają 3 budynki, wszystkie mieszkania są sprzedane, w ofercie mamy jeszcze miejsca postojowe w garażu podziemym. Trwają również przygotownia do realizacji inwestycji przy ulicy Jana Pawła II na Podolszycach, zamierzenie obejmuje budynek mieszkalny z lokalami usługowymi w parterze i parkingiem naziemnym.

Jaki jest termin podpisania aktu notarialnego przenoszącego własność?

3 miesiące po odbiorze budynku.

Zakup mieszkania – harmonogram wpłat.

Koszt zakupu mieszkania jest rozkładany w czasie budowy według harmonogram wpłat, ustalanego przy podpisaniu aktu notarialnego, indywidualnie dla każdego klienta. Możliwe jest dostosowanie harmonogramu do wysokości wkładu własnego w przypadku kredytowania zakupu.

W jakiej formie zawierane są umowy z deweloperem?

I etap stanowi umowa zobowiązująca do wybudowania domu mieszkalnego i ustanowienia w nim odrębnej własności lokalu i jego sprzedaży, zawierana w formie aktu notarialnego – tak zwana umowa deweloperska.

II etap stanowi umowa przeniesienia własności, zawierana również w formie aktu notarialnego, po uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie budynku. Po podpisaniu umowy przeniesienia własności zakładana jest oddzielna księga wieczysta dla lokalu z wpisem nabywcy jako właściciela.

Jakie dokumenty potrzebne są do podpisania umowy z deweloperem?

Dowód osobisty oraz wypełnione oświadczenie RODO – druk dostępny w biurze dewelopera.

Pytania dotyczące budowy i wykończenia

W jakiej technologii budowany jest budynek?

Budynek jest realizowany w technologii tradycyjnej, wszystkie ściany są murowane (również ściany działowe).

Co jest wliczone w powierzchnię użytkową, zabudowy, kubaturę?

Powierzchnia użytkowa mieszkania jest sumą powierzchni wszystkich pomieszczeń w mieszkaniu, tj. pokoi, kuchni ,spiżarni. przedpokoi, holi, korytarzy, łazienek, ubikacji oraz innych pomieszczeń służących mieszkalnym i gospodarczym potrzebom mieszkańców bez względu na ich przeznaczenie i sposób użytkowania.

Do powierzchni użytkowej mieszkania nie zalicza się powierzchni: balkonów, tarasów, loggi, antresoli, pralni, suszarni, wózkowni, strychów, piwnic i komórek przeznaczonych na przechowywanie opału, a także garaży, hydroforni i kotłowni.

Powierzchnia zabudowy jest to powierzchnia rzutu poziomego budynku w stanie wykończonym. Kubatura budynku – objętość budynku. Jest to suma kubatury brutto wszystkich kondygnacji stanowiącej iloczyn powierzchni całkowitej, mierzonej po zewnętrznym obrysie przegród zewnętrznych i wysokości kondygnacji brutto.

W jakim stanie wykończeniowym oddawane są mieszkania?

Mieszkania oddawane są w tak zwanym stanie deweloperskim. Co to oznacza? Na podłogach wykonane wylewki betonowe, na ścianach tynki gipsowe kat. III, drzwi wejściowe wzmocnione, stolarka okienna i drzwi balkonowe. Wykonane są również instalacja elektryczna, teletechniczna, telewizji kablowej, kanalizacja zakończona na pionach, instalacja c.o. z grzejnikami, zaworami oraz głowicami termostatycznymi (bez liczników ciepła), wody zimnej oraz ciepłej użytkowej.

Nie malujemy lokali, nie montujemy parapetów wewnętrznych, ościeżnic i skrzydeł drzwiowych wewnętrznych.

Jaki jest termin zakończenia budowy?

Termin zakończenia budowy jest podany w pierwszej umowie notarialnej. Najpóźniej do tego dnia kończymy wszelkie prace budowlane i składamy wniosek o pozwolenie na użytkowanie. O terminach przekazania kluczy do mieszkań nabywcy są informowani indywidualnie, przekazanie kluczy następuje po obejrzeniu lokalu przez nabywcę i podpisaniu protokołu przekazania lokalu.

Czy jest możliwość realizacji własnej aranżacji wnętrz?

Tak, w początkowej fazie budowy dajemy naszym klientom możliwość dopasowania mieszkań do własnych potrzeb poprzez zaproponowanie indywidualnego zagospodarowania wewnętrznej przestrzeni mieszkania zgodnie z prawem i przepisami budowlanymi. Możliwe jest nawet połączenie dwóch mieszkań w jedno duże. W przypadku dużych zmian, ingerujących w konstrukcję budynku lub znaczące zwiększenie zakresu wykonanych prac deweloper przygotowuje kalkulację kosztów w oparciu o wytyczne Nabywcy.

Najczęściej zmieniane są:

 • układ ścian działowych,
 • umiejscowienie i rozmiar drzwi,
 • lokalizacja kuchni,
 • lokalizacja gniazd elektrycznych
 • lokalizacja urządzeń sanitarnych w łazience.

Co zawiera dokumentacja architektoniczna w projekcie?

Projekt architektoniczny zawiera opis techniczny z założeniami funkcjonalnymi budynku, a także zestawienia podstawowych wielkości. W opisie wymienione są również przyjęte rozwiązania technologiczno-materiałowe. Projekt architektoniczny obejmuje również rysunki techniczne elewacji oraz rzuty poszczególnych poziomów od fundamentów, przez parter i kolejne kondygnacje budynku aż po więźbę dachową i sam dach. Obok rzutów poziomych w tej części zamieszczone są również przekroje pionowe oraz zestawienie stolarki okiennej i drzwiowej .

Czy istnieje możliwość zakupu garażu lub komórki?

Tak. Na większości inwestycji istnieje możliwość zakupu powierzchni przynależnych po przystępnych cenach, jak też garażu w kondygnacji podziemnej. Przewidziany jest też parking zewnętrzny.

W jakie media zaopatrzone są budynki?

Budynki zaopatrzone są w c.o. i c.w. z sieci miejskiej, kanalizację miejską, wodę, zasilanie elektryczne, telefon, a także okablowanie pod telewizję kablową i internet.

Jaką gwarancją objęte są budynki?

Budynki posiadają trzyletnią gwarancję i rękojmią, zgodnie z przepisami polskiego prawa.

Pozyskanie kredytu i finansowanie lokalu

Czy firma pomaga w pozyskiwaniu kredytu?

Kredyt zaciągany jest indywidualnie przez Nabywców, niemniej służymy pomocą w zakresie przygotowania niezbędnej dokumentacji, wymaganej przez bank.

Czy firma współpracuje z bankiem, który udziela kredytu?

Firma może polecić banki, z którymi współpracuje.

Jak długo trwa procedura uzyskania kredytu?

Średnio ok. 1 miesiąca.

Co to jest przedwstępna umowa sprzedaży i jakie są jej konsekwencje?

Pierwsza umowa notarialna, tak zwana „przedwstępna” umowa sprzedaży, jest to zapewnienie wybudowania wybranego mieszkania. W przypadku rezygnacji Nabywca musi złożyć pisemne oświadczenie o rezygnacji, na podstawie którego składany jest przez firmę deweloperską wniosek do Sądu o wykreślenie z księgi wieczystej, określone są również kary umowne za złamanie postanowień umowy.

Jakich dokumentów wymaga bank podczas ubiegania się o kredyt na mieszkanie z rynku pierwotnego?

Każdy bank posiada z reguły indywidualne wymagania i procedury dotyczące zasad udzielania kredytu. Podstawowe dokumenty to:

 • umowa kupna-sprzedaży,
 • oświadczenie dewelopera (na druku bankowym), w którym zawarte są szczegóły transakcji,
 • pozwolenie na budowę lub pozwolenie na użytkowanie, jeżeli inwestycja została zakończona,
 • oświadczenie banku kredytującego o bezobciążeniowym wydzieleniu lokalu, gdy deweloper do realizacji projektu wspomagał się kredytem inwestycyjnym,
 • nr księgi wieczystej,
 • wypis z rejestru sądowego (KRS) (nie starszy niż 3 miesiące).

Pracownicy naszej firmy służą wszechstronną pomocą w kompletowaniu dokumentów, jak też udzielają odpowiedzi na wszelkie pytania dotyczące inwestycji.

Czy Nabywca będzie właścicielem mieszkania?

Tak. Kupując mieszkanie Nabywca zostaje też właścicielem gruntu w udziale odpowiednim do wielkości zakupionego mieszkania.

Co oznacza określenie „własność hipoteczna”?

Określenie to dotyczy mieszkań, które posiadają prawo tzw. odrębnej własności. Nazwa ta wzięła się stąd, iż kupując mieszkanie na kredyt, obciąża się hipotekę. Właścicielowi takiej własności przysługuje odpowiedni do powierzchni lokalu udział w nieruchomości gruntowej i we wspólnych częściach budynku. Udokumentowaniem tego faktu są zapisy w księdze wieczystej, prowadzonej przez miejscowy sąd. Księga wieczysta zawiera też bardzo ważną dla Nabywcy informację, czy nieruchomość nie jest obciążona jakimś zadłużeniem lub roszczeniami osób trzecich .

Administrowanie nieruchomością

W jaki sposób są zarządzane i administrowane budynki?

Po odbiorze budynku i podpisaniu aktu notarialnego o przeniesieniu własności na Nabywcę powstaje wspólnota mieszkaniowa, która wybiera administratora budynku.

Jaka jest różnica między administratorem a zarządcą?

Zarządzanie nieruchomością polega na podejmowaniu decyzji i czynności , które mają na celu zapewnić prawidłowe funkcjonowanie wspólnoty.
Administrowanie jest to wyłącznie prowadzenie bieżących czynności związanych z obsługą nieruchomości w zakresie przyznanych przez właściciela uprawnień.

Czy firma administruje budynkami przez siebie budowanymi?

Tak. Firma od początku swojej działalności zajmuje się również administrowaniem budowanymi przez siebie obiektami.

Jakie są koszty utrzymania mieszkania?

Trudno jest określić koszt utrzymania mieszkania, gdyż właściciele sami decydują o wielkości zużycia mediów w ich obrębie. Do tego dochodzą wydatki związane z utrzymaniem nieruchomości wspólnej, fundusz remontowy, koszty wywozu śmieci (zależne od ilości zamieszkujących osób). Każdy właściciel lokalu ponosi koszty utrzymania nieruchomości wspólnej proporcjonalnie do posiadanego udziału w tej nieruchomości.

POLECAMY TAKŻE OFERTY KREDYTÓW W INNYCH BANKACH

POLECAMY TAKŻE OFERTY KREDYTÓW W INNYCH BANKACH

Czytaj dalej >